Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản đến một trong các tài khoản sau:


Ngân hàng Vietcombank Vũng Tàu

Chủ tài khoản: Cao Thị Phượng
Số tài khoản: 0081001177003

Ngân hàng Techcombank Vũng Tàu

Chủ tài khoản: Cao Thị Hà
Số tài khoản:14.021.915.915.019

Ngân hàng Vietinbank Vũng Tàu

Chủ tài khoản: Lê Thị Trịnh
Số tài khoản:101010006528901